Materiale promoționale

Proiectul Redefinirea zonelor de favorabilitate agro-climatică pentru porumb şi grâul de toamnă spre o agricultură inteligentă adaptată la schimbările climatice în România a fost implementat în parteneriat de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napica (coordonator), compania INDECO Soft din Baia Mare (P1) şi Universitea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (P2)….

Continue reading