Favorabilitate

Platforma dezvoltată va integra diferite seturi de date referitoare la condițiile agroclimatologice și pedoclimatice, având o rezoluție spațial-temporală mare la momentul propunerii proiectului, care permite indentificarea diferitelor zone de favorabilitate pentru culturi de porumb și grâu de toamnă, precum și detectarea schimbărilor de-a lungul perioadei istorice și în următoarele trei decenii. Datorită complexității echipei de cercetare (climatologi, experți GIS, agricultori, programatori software) și a planului de muncă propus, considerăm că obiectivele acestui proiect pot să fie atinse și rezultatele utilizate de către autoritățile publice cât și de diferite părți interesate precum fermieri și vânzători de semințe, cu scopul de a îmbunătății productivitatea.

Referințe:

  • Panagos P., Van Liedekerke M., jones A., Montanarella L.,”European Soil Data Center: Response to European policy support and public data requirements”; (2012) Land Use Policy, 29 (2), pp. 329-338. doi:10.1016/j.landusepol.2011.07.003;
  • European Soil Data Center (ESDAC), esdac.jrc.ec.europa.eu, European Comission, Joint Research Center;
  • “Data processed based on ROCADA gridded database ( Dumitrescu, A., Birsan M.V. (2015), ROCADA: a gridded daily climatic dataset over Romania (1961–2013) for nine meteorological variables. Nat Hazards, 78, 1045–1063.DOI 10.1007/s11069-015-1757-z)”

Detalii clase de favorabilitate și semnificația indicatorilor

Porumb

LegendaCodExplicație
F1F1 Favorabilitate termica, pluviometrica si pedologica optima/Optimal thermal, precipitation and soil conditions
F1_aF1Cp1 Favorabilitate termica si pedologica optima, cu necesar de apa/irigatii moderat/Optimal thermal and soil conditions, moderated irrigation needed
F1_bF1Cp2 Favorabilitate termica si pedologica optima, cu necesar mare de apa/irigatii /Optimal thermal and soil conditions, high irrigation needed
F1_cF1Cs Favorablitate termica si pluviometrica optima, cu necesar de ameliorare a solului/Optimal thermal and precipitation conditions, soil improvement needed
F1_dF1Cp1Cs Favorablitate termica optima, cu necesar moderat de irigatii si de ameliorare a solului/Optimal thermal conditions, high irrigation and soil improvement needed 
F1_eF1Cp2Cs Favorablitate termica optima, cu necesat mare de irigatii si de ameliorare a solului/Optimal thermal conditions, moderate irrigation and soil improvement needed 
F2_aF2P+S+ Favorabilitatea termica moderata, conditii optime de precipitatii si sol/Moderate thermal conditions, optimal soil and precipitation conditions
F2_bF2SP+ Favorabilitatea termica moderata, cu necesar moderat de irigatii si conditii pedologice optime/Moderate thermal conditions, moderate irrigation needed and optimal soil conditions
F2_cF2CpS+ Favorabilitatea termica moderata, cu necesar mare de irigatii si conditii pedologice optime/Moderate thermal conditions, high irrigation needed and optimal soil conditions
F2_dF2P+Cs Favorabilitatea termica moderata, conditii optime de precipitatii, cu necesar de ameliorare a solului/Moderate thermal conditions, optimal precipitation conditions and soil improvement needed
F2F2 Favorabilitate termica, pluviometrica si pedologica moderata/Moderate thermal, precipitation and soil conditions
F2_eF2CpCs Favorabilitatea termica moderata, cu necesar mare de irigatii si de ameliorare a solului/Moderate thermal conditions, high irrigation and soil improvement needed 
F3_aF3P++S+ Favorabilitate termica redusa, conditii optime de precipitatii si sol/Low thermal conditions, optimal precipitation and soil conditions
F3_bF3P+S+ Favorabilitate termica redusa, cu necesar moderat de irigatii si conditii pedologice optime/Low thermal conditions, moderate irrigation needed and optimal soil conditions
F3_cF3CS+ Favorabilitate termica redusa, cu necesar mare de irigatii si conditii pedologice optime/Low thermal conditions, high irrigation needed and optimal soil conditions
F3_dF3P++ Favorablitate termica redusa, conditii optime de precipitatii si necesar de ameliorare a solului/Low thermal conditions, optimal precipitation and soilimprovement needed
F3_e F3P+ Favorabilitate termica redusa, necesar moderat de precipitatii si de ameliorare a solului/Low thermal conditions, moderate irrigation and soil improvement needed
F3F3Favorabilitate termica, pluviometrica si pedologica slaba/Low thermal conditions, high irrigation and soil improvement needed
FCr_a FCrP++S+Conditii termice critice (foarte cald), conditii optime de precipitatii si sol/Critical thermal conditions (hot), optimal precipitation and soil conditions
FCr_b FCrP+S+ Conditii termice critice (foarte cald), cu necesar moderat de irigatii si conditii optime de sol/Critical thermal conditions (hot), moderate irrigation needed and optimal soil conditions
FCr_c FCrS+ Conditii termice critice (foarte cald), cu necesar mare de irigatii si conditii optime de sol/Critical thermal conditions (hot), high irrigation needed and optimal soil conditions
FCr_dFcrP++ Conditii termice critice (foarte cald), conditii optime de precipitatii si cu necesar de ameliorare a solului/Critical thermal conditions (hot), optimal precipitation and soil improvement needed
FCr_eFcrP+ Conditii termice critice (foarte cald), cu necesar moderat de precipitatii si de ameliorare a solului/Critical thermal conditions (hot), moderate irrigation and soil improvement needed
FCrFCrConditii termice critice (foarte cald), cu necesar mare de irigatii si de ameliorare a solului/Critical thermal conditions (hot), high irrigation and soil improvement needed

Comentariile sunt închise.