Obiective

Scopul proiectului :

Scopul principal al acestui proiect este de a dezvolta o platformă care să redefineasca zonele de favorabilitate pentru culturile de porumb și grâu de toamna, pe baza condițiilor agro-climatice și de sol din România. Platforma va integra condițiile climatologice derivate din datele zilnice de temperatură și precipitații la diferite scari temporale (an, deceniu și perioade de 30 de ani) pentru o perioadă istorică de 53 de ani și pentru următorii 30 de ani (2021-2050) la un nivel rezoluție spațială foarte buna, de de 0,1°/0,1° lat/lon (disponibilă din baza de date ROCADA) cu condițiile de sol derivate din harta solurilor la scara 1: 200000. Pentru estimarile viitoare, se vor utiliza date corectate din proiectul EURO-CORDEX provenind din modelele climatice regionale la aceeași rezoluție spațială. Rezultalele a cel putin 5 modele climatice regionale pentru diferite scenarii vor fi luate în considerare. Aceasta este cea mai bună rezoluție spațială disponibilă la momentul propunerii atât pentru datele climatice, cât și pentru cel de sol din România. Vor fi
folosiți indici agro-climatici specifici sectorului „agricultură și securitate alimentară” recomandati de echipa de experți pentru indici climatici specifici pe sectoare (ET-SCI). Apoi, acestea vor fi integrate în platforma disponibilă online si se vor suprapune pe harta solului.
Această scară spațială fină este un mare avantaj pentru topografia complexă a țării, deoarece altitudinea și, prin urmare, temperatura, precipitațiile și solul se schimbă pe distanțe foarte mici. Estimam că acest serviciu va fi extrem de util fermierilor locali, vânzătorilor de semințe și autorităților publice. România va beneficia de hartile de favorabilitate a condițiilor agroclimatice si de sol cu cea mai buna rezolutie spatiala pentru culturile de porumb și grâu de toamna din
Uniunea Europeană și va fi astfel primul stat membru care va implementa un astfel de serviciu în conformitate cu recomandarea Politicii Agricole Comune a UE.


Obiective specifice (SO) si activitati ale proiectului:

SO 1. Pregătirea bazelor de date și hărților de bază climatice (coordonat de UBB și implementat de UBB și Indeco SOFT).

Activitatea 1.1. Extragerea datelor de temperatură și precipitații din baza de date ROCADA (baza de date istorică);

Activitatea 1.2. Extragerea datelor de temperatură și precipitații din modelele climatice regionale (perioada viitoare);

Activitatea 1.3. Pregătirea hărților de bază pentru analiza GIS.


SO 2. Identificarea condițiilor agro-climatic de favorabilitate pentru creșterea diferiților hibrizi de porumb și grâu de toamnă (coordonat de UASMV și implementat de UASMV și UBB).

Activitatea 2.1. Identificarea condițiilor de favorabilitate din punct de vedere al temperaturii pentru creșterea diferitor hibrizi de porumb;

Activitatea 2.2. Identificarea condițiilor de favorabilitate din punct de vedere al precipitațiilor pentru creșterea diferitor hibrizi de porumb;

SO 3. Design și testare a platformei online (coordonat de Indeco Soft și implementat de Indeco Soft și UBB).

Activitatea 3.1. Cercetare, dezvoltare și implementare a platformei IntelliGIS;

Activitatea 3.2. Cercetare-dezvoltare a serviciilor de procesare Smart Data Analitycs.

SO 4. Calculul indicilor relevanți de temperatură și precipitații pentru culturile alese pentru perioada istorică și pentru perioada 2020-2050 (coordonată de UBB și implementată de UBB și Indeco Soft).

Activitatea 4.1. Calculul indicilor agro-climatici relevanți pentru culturile alese pentru perioada istorică;

Activitatea 4.2. Calculul indicilor agro-climatici relevanți pentru culturile alese pentru perioada 2020-2050;

Activitatea 4.3. Cartografierea rezultatelor activităților A4.1 and A4.2 pe ani, decenii și perioade de 30 de ani (UBB).

SO 5. Optimizarea bazei de date a solurilor României, conform sistemului de clasificare FAO (coordonat de UASMV și implementat de UASMV și UBB).

Activitatea 5.1. Optimizarea bazei de date spațiale;

Activitatea 5.2. Optimizarea clasificării hărții generale a solurilor pentru Romania;

Activitatea 5.3. Construcția hărții omogene a solurilor pentru teritoriul României.

SO 6. Integrarea datelor climatice și de soluri în platformă (coordonat și implementat de Indeco Soft)

Activitatea 6.1. Integrarea datelor agro-climatice data în platformă;

Activitatea 6.2. Integrarea datelor despre soluri în platformă.

SO 7. Diseminarea rezultatelor (coordonat de UBB și implementat de UBB și UASVM).

Activitatea 7.1. Design, dezvoltare și actualizare a site-ului web al proiectului;

Activitatea 7.2. Participare la conferințe științifice naționale și internaționale;

Activitatea 7.3. Publicarea a două articole în journale cu factor de impact calculat;

Activitatea 7.4. Organizarea unui workshop de prezentare a sistemului nou creat către actorii relevanți.

Calendarul implementării proiectului

Comentariile sunt închise.